/ iStock/Getty Images
Кметове от Разградско настояват за увеличаване на лимита от 10 плътни кубични метра дърва за огрев на домакинство.

"Исканията им са представени на среща с ръководството на Държавното ловно стопанство "Воден-Ири Хисар", съобщи Венцислав Георгиев, експерт връзки с обществеността при Северноцентралното държавно предприятие-Габрово.

В срещата, организирана по инициатива на директора на стопанството инж. Кирил Колев, освен кметовете на общините Разград, Завет, Исперих и Главиница, участваха и експерти от Северноцентралното държавно предприятие.

400 души получават подкрепа по проект „Топъл обяд в община Разград“

От стопанството призоваха представителите на местната власт да преосмислят политиката да продават дървата от общинския горски фонд на дървопреработвателни фирми, а вместо това да ги пренасочат за задоволяване на нуждите на местното население.

Лесовъдите апелираха кметовете да вписват в списъците само жители на управляваното от тях населено място, за да се избегнат излишни конфликти и напрежение, както и да не се допуска дублиране на имена в списъците.

Лимитът е по 10 плътни кубични метра на домакинство и предвид факта, че суровината е ограничена, всяко едно дублиране на имена в списъците, които изготвят кметовете, би довело до ощетяване на едни жители за сметка на други.

Кметове благодариха на лесовъдите за съдействието през изминалия сезон и за това, че не са имали проблеми с доставките на дърва за местното население. Те призоваха за увеличаване на лимита от 10 пл. куб. м. дърва за огрев на домакинство, а двама от кметовете отправиха искания за увеличаване на квотите на техните населени места.

С оглед на ограниченият ресурс, с който разполагат стопанствата, бе предложено кметовете да изготвят списъците възможно най-бързо и да ги предоставят за анализ. Така ще се даде възможност за планиране на евентуално пренасочване на свободни ресурси от други стопанства, с цел пълно задоволяване на потребностите на местното население.

Окончателно решение ще бъде взето на повторна среща с кметовете и ръководството на ДЛС "Воден-Ири Хисар", в която участие ще вземат и представители на ръководствата на съседни горски и ловни стопанства от структурата на Северноцентралното държавно предприятие.

Справка в сайта на предприятието сочи, че през миналата година 2775 домакинства, попадащи в обхвата на ДЛС "Воден-Ири Хисар" са получили 22 197 пр. куб. м. дърва за огрев.

Други 3667 домакинства са били подсигурени с 23 850 кубика дърва за зимата от Държавно горско стопанство "Сеслав" в Кубрат, а 104 домакинства в обхвата на Държавното горско стопанство в Разград са добили сами дървата си за отопление.
Садет Кърова, БТА