/ Община Разград
С Указ № 163 от 10 юли, Президентът на Република България насрочи изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври.

530 полицаи ще следят за спокойствието и реда на изборите за кметове и общински съветници

В насрочените избори право да гласуват имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

В образуваните в община Разград 68 избирателни секции по избирателни списъци право да избират общински съветници и кмет на Община Разград имат 44 877 избиратели, в т. ч. 29 832 в Разград и 15 045 в останалите населени места. 253 младежите за първи път ще могат да упражнят правото си на глас, тъй като са навършили или предстои да навършат 18 години до 27 октовмри, съобщиха от Общината.

108 избиратели от Разград и 462 от населените места в община Разград са подали Заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври.

От избирателните списъци по различни причини са заличени 9 060 лица, основно поради това, че имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите извън Република България.

МВР с денонощна линия за сигнали за нарушения, свързани с изборния процес

На територията на община Разград съгласно § 153 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс избори за кметове на кметства ще се произведат в селата - Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Осенец, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии и Ясеновец. В тези населени места избирателите ще гласуват три пъти наведнъж - за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство.

Гласуването се извършва с интегрална бюлетина за всеки вид избор срещи представена лична карта или личен (зелен) паспорт за родените до 31 декември 1931 г. Не се допуска гласуване с шофьорска книжка или международен паспорт.

Избиратели със загубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок документи ще могат да упражнят правото си на глас с удостоверение издадено от органите на МВР. За целта Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД на МВР е създала организация, като служителите от сектора ще работят за дните от 22 до 26 октомври, от 08:30 ч. до 17:00 ч., на 27 октовмрим, от 08:30 ч. до 19:00 ч.

На територията на община Разград няма образувани секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври, тъй като до 12 октомври включително, в общинска администрация Разград и в населените места от състава на Община Разград не са постъпили необходимия брой (не по-малко от 10)  заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Как ще гласуват хората с увреждания на местните избори? (ВИДЕО)

Създадена е организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, с адаптиран автомобил. Нуждаещите се могат да подават заявки на телефони - 084/ 618-146 и 084/ 618-218 до 26 октомври в рамките на работното време, а в самия изборен ден на 27 октомври, от 07:00 до 18:00 часа. Заявителите е необходимо да посочат адрес, от който да бъдат взети; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства. Всички избирателни секции в община Разград са обособени на първи (партерен) етаж и са в сгради, достъпни за паркиране на автомобили на избиратели с увреждания.