Емилиян Грънчаров е новият заместник на Окръжния прокурор
Емилиян Грънчаров е новият заместник на Окръжния прокурор / Радка Минчева
За втори път през последните 10 дни кабинетът на административния ръководител на Окръжна прокуратура-Разград се препълни по повод встъпване в нова длъжност.
Този път не ставата дума за нов прокурор, а за повишение на вече работещ в Окръжна прокуратура. След решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Емилиян Грънчаров бе назначен за заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура-Разград.
 

Емилиян Грънчаров е новият заместник на Окръжния прокурор
netinfo

Актът си за встъпване в длъжност той подписа пред Окръжния прокурор Тихомир Тодоров, който е направил предложението за втория си заместник. Ще припомним, че самият Тодоров в мандата на Огнян Дамянов бе заместник окръжен прокурор заедно с Антония Донева. Донева остана на този пост и при избора на Тодоров за шеф на прокуратурата, но втората заместническа позиция бе вакантна до днес.
 

Емилиян Грънчаров е новият заместник на Окръжния прокурор
netinfo


За назначението почерпиха с бонбони и сладки както ръководителят на институцията, така и повишеният прокурор. По информация на Апелативна прокуратура-Варна Емилиян Грънчаров има общ юридически стаж над 16 години, от които над 15 години в системата на Прокуратурата на

Република България. Бил е прокурор в Районна прокуратура в Русе от 2004 г. до 2016 г., когато е повишен в длъжност „прокурор в окръжна прокуратура“ и започва работа в Окръжната прокуратура-Разград.
 

Емилиян Грънчаров е новият заместник на Окръжния прокурор
netinfo


От Апелативна прокуратура заявяват още, че Грънчаров притежава много добра правна подготовка и професионални умения. За 25 дни бе изпълняващ функциите на административен ръководител в прокуратурата от февруари 2017 г. до встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител, като е показал лидерски качества, организационни умения и способност за мотивация и сплотяване на колектива.
 

Емилиян Грънчаров е новият заместник на Окръжния прокурор
netinfo


От 15 март 2017 г. със заповед на административния ръководител на  Окръжната прокуратура в Разград е определен за говорител, тази длъжност ще продължи да изпълнява – каза Окръжният прокурор.
 

img wide]32760101[/img]