249 ученици са заминали за чужбина през миналата учебна година
249 ученици са заминали за чужбина през миналата учебна година / netinfo
249 ученици са заминали за чужбина през миналата учебна година
78170
249 ученици са заминали за чужбина през миналата учебна година
  • 249 ученици са заминали за чужбина през миналата учебна година

249 са учениците от област Разград, които през миналата година са заминали в чужбина – съобщи началникът на РИО на МОН-Разград Живка Димитрова. Трайно непосещавалите училище са 7, а общо напусналите са 67.

Проблемът с напускащите училище деца се дискутира на регионална среща за Северен централен район за планиране.  Тя продължава два дни и на нея се обсъжда Планът за изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Основните параметри на документа представи Стела Мицева – началник отдел „Политики за достъп до качествено образование“ в МОН.

В срещата участват над 120 педагози от областите: Разград, Русе, Габрово, Велико Търново и Силистра.

249 ученици са заминали за чужбина през миналата учебна година
netinfo

249 ученици са заминали за чужбина през миналата учебна година
netinfo

На официалното откриване участниците бяха поздравени от областния управител Петър Василев, който постави пред тях и конкретните проблеми за региона, за чието решаване трябва да търсят варианти: невладеенето на български език от децата и учениците от малцинствата и мигранти; заниженият родителски контрол; увеличаването на линията на бедност и безработица сред малцинствата, което води до ограничаване на достъпа до училище от страна на родителите и др.

Заместник-кметът на Разград Хасан Хасанов, който има 16-годишен стаж като учител, призова да не се прехвърля отговорността и да се обвиняват директорите или инспекторатите, а да се работи заедно за решаване на проблемите.

Преди тържествените слова участниците в дискусията получиха и музикален поздрав от двама възпитаници на Свилена Дечева от Центъра за работа с деца – Катерина Йорданова и Никола Николов.

249 ученици са заминали за чужбина през миналата учебна година
netinfo