20 сигнала за сива икономика на платформата „Сивото убива“ на КНСБ, още няма разградски нарушители

20 сигнала за сива икономика на платформата „Сивото убива“ на КНСБ, още няма разградски нарушители
20 сигнала за сива икономика на платформата „Сивото убива“ на КНСБ, още няма разградски нарушители / Радка Минчева
400 потребители вече имат регистрации в мобилното приложение VOX KNSB за подаване на сигнали срещу работодатели или фирми, които са в сивата икономика.
Това съобщиха в Разград президентът на синдиката Пламен Димитров и изпълнителният секретар Даниела Алексиева.
Платформата е част от кампанията на синдиката „Сивото убива“ и е разработена по проект, който се финансира от ОП„Добро управление“. Целта е да бъдат изготвени препоръки, с които да се подобри средата и да се повиши ефективността на политиките, чрез които недекларираната заетост да бъде ограничена. Чрез приложението може да се подават както сигнали както за нарушения на трудовото законодателство, така и за позитивни практики в различни фирми. Синдикатът ще оказва съдействие, когато има възможност, а когато не е в правомощията на профсъюза, сигналите ще бъдат пренасочвани към компетентните държавни институции. В края на годината ще бъдат обобщени два регистъра – на нарушителите, в който ще бъдат отразени и действията по сигналите – и на предприятията с положителни практики.
Вече са подадени около 20 сигнала, като един е положителен. Такива, които да касаят разградски фирми, няма – уточниха от КНСБ.
Услугата е безплатна, което ще позволи на всеки да подаде сигнал до КНСБ.
Анонимността на подалите сигнала е гарантирана, единствено техните администраторите на синдиката разполагат с данните на подателя. В същото време VOX KNSB дава възможност сигналите да стигат до голяма група хора, която да ги споделя в социалните мрежи и да следи какво се случва с казуса.
Разград е сред първите градове, в които се представя приложението, това става с брошури, които синдикалисти днес раздават в шатра пред сградата на Профсъюзите.
Подкрепа за инициативата изразиха шефовете на НАП и Областната инспекция по труда Цанка Тъмнишка и Катя Филипова. Филипова уточни, че в инспекцията в Разград ес подават по около 200 сигнала за нарушение на трудовото законодателство.

20 сигнала за сива икономика на платформата Сивото убива на КНСБ, още няма разградски нарушители
Радка Минчева

20 сигнала за сива икономика на платформата Сивото убива на КНСБ, още няма разградски нарушители
Радка Минчева