/ Тина Соколова
Да се забрани разпространяването на материали, анкети и текстове с хомосексуална пропаганда в училищата и другите заведения за деца и юноши, върху билбордове, както и в средствата за масова информация в община Пазарджик. Това предлагат трима от съветниците в града - Атанас Шопов, Руди Синапов и Ангел Минков.

Бори ли се МОН с „джендър идеологията“ в българските училища?

Предложението им е внесено в градския парламент и предстои да бъде гласувано на предстоящата на 28 март сесия. „В последно време всички сме свидетели на изумителни, безпардонни и цинично-предизвикателни практики, които само преди две десетилетия бяха немислими или биха изглеждали като глупава шега.

Случващото се е индикация на нуждата на обществото от нови ценности или сме свидетели на исторически момент на бърз, насилствен и неестествен процес на смяна на обществения морал и прагматизъм. Така или иначе гей-пропагандата е факт – в училища и в други детско-юношески заведения се разпространяват материали, несъвместими с възрастта, културата, моралните норми и базовите потребности на деца и юноши. Често тези материали имат порнографско съдържание (какъвто е случаят във Видинско) и са наказуеми от закона с лишаване от свобода“, пишат в мотивите си вносителите.

Образователният министър: Не подкрепям проповядването на джендър идеологията в училище

После подчертават, че тази пропаганда е ненужна, като се има предвид, че нашата конституция и законови рамки защитават всички без разлика на пол, етнос, раса, политическа принадлежност, сексуална ориентация.
Заповедта, ако бъде одобрена от мнозинството и влезе в сила, ще бъде изпратена до Регионалното управление по образованието за сведение и изпълнение. Не са предвидени обаче наказания или глоби при неспазването й.