/ IStock
Ваня Христева встъпи в длъжност като заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив, съобщиха от прокуратурата.

Тя бе избрана на поста единодушно на 7 октомври от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Ваня Христева е завършила специалността „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“-Варна. До момента тя има юридически стаж от 22 г., който е само в съдебната система. 

Прокуратура

Първоначално е работила като съдебен кандидат в Окръжен съд-Стара Загора, била следовател в Окръжните следствени отдели в Стара Загора и в Пловдив, след което е била прокурор в Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Специализираната прокуратура в София.

Участвала е в различни специализации по наказателно право, сред които семинари за борбата с корупцията и организираната престъпност, защита правата на човека, на интелектуалната собственост, международна правна помощ и други.