палта от рис и видра се продава в сайтовете за безплатни обяви
палта от рис и видра се продава в сайтовете за безплатни обяви / netinfo
Множество сигнали за продажба на защитени видове животни в сайтове за безплатни обяви пристигат в РИОСВ – Пловдив, съобщиха от екоинспекцията. Оттам допълниха, че за тях са уведомени Районна и Окръжна прокуратура, като целта е да бъдат установени нарушителите и да бъдат предприети съответните следствени действия.
 
Експертите на РИОСВ – Пловдив са констатирали случаи на продажба на живи защитени животни, препарирани екземпляри, както и разпознаваеми части от тях като палта от кожи на рис и видра. Видовете, за които е сигнализирана инспекцията, са препарирана дива котка, таралеж, живи екземпляри от червен ангъч, смок стрелец, костенурки и различни видове пойни птици, като щиглец, кардарини, скатии.
 
Съгласно Закона за биологичното разнообразие за защитените животински видове е забранено улавяне, убиване, препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, търговия и предлагане за продажба. За тези нарушения в закона са предвидени санкции за физически лица от 100 до 5000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
 
Припомняме, че Наказателният кодекс гласи следното: „Който търгува с екземпляри от защитени видове от дивата флора или фауна или с техни части или продукти, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.“