/ iStock/Getty Images
Община Пловдив рестартира от утре работата по Водния проект, която беше временно преустановена заради въвеждането на извънредните мерки за борба и превенция на COVID-19.

Община Пловдив

Ремонтните дейности са концентрирани в район „Северен“ и започват с въвеждането на временна организация на движението и премахването на съществуващите настилки по улиците „Полк. Дрангов“ и „Средец“, съобщиха от Общината.

След това ще бъдат подменени канализационната и водопроводни мрежи в следните участъци:

● ул. „Полк. Дрангов“ в участъка  ул. „Полк. Сава Муткуров“ и ул. „Стефан Ботев“ – период на извършване на строително-монтажни работи – 29.04.2020 – 15.06.2020 г. (карта 1)
● ул. „Полк.  Дрангов“ в участъка между ул. „Самара“ и ул. „Стефан Ботев“ -  период на извършване на строително-монтажни работи – 16.06.2020 – 24.06.2020 г. (карта 1)
● ул. „Средец“ в участъка между ул. „Оборище“ до ул. „Чехов“, след това ул. „Чехов и ул. „Чумерна“. Период на извършване на строително-монтажни работи 29.04.2020 г. – 29.05.2020 г. (карта 2)


„Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ се финансира по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“.

Стартира Водния проект на Пловдив, разкопават район "Северен"

Той е на обща  стойност 115 334 116,42 лв. От тях 80 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ, а 12 милиона лева са държавно съфинансиране, средствата от страна на Община Пловдив са 34 милиона лева.

Основната му цел е гарантирането на оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания.

Община Пловдив

Канализационната система на Пловдив страда от висока инфилтрация, има маломерни колектори, изградени в миналото, които не успяват да осигурят оттичането на смесените води в дъждовно време и се причиняват наводнения.

Ще бъдат реконструирани близо 71 улици и булеварда в район „Северен“, като на първия етап се предвижда това да са 40. Срокът за изпълнението му е 18 месеца.

Основни дейности по проекта включват:

● Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация;
● Реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пловдив;
● Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал „Кършияка“ (част) 10 бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“;
● Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал „Кършияка“ (част) 1 (1-1 и 1-2);
● Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал „Кършияка“  (част) 2 и квартал „Захарна фабрика“ (част) 3.