Работодатели на съд за фиктивни длъжности
Работодатели на съд за фиктивни длъжности / netinfo

Приходната администрация в Пловдив ще атакува в съда трудови договори с умишлено занижени осигурителни прагове, съобщи регионалният директор на НАП Георги Търновалийски. Целта е да се пресече практиката на назначаване на фиктивни длъжности, които според класификатора на професиите са с по-нисък осигурителен праг.

За набиране на доказателства ревизорите от приходната администрация ще извършват съвместни проверки заедно с Районната инспекция по труда не само по адресите на управление на фирмите, но и в местата, в които се извършва дейността. Ако се окаже, че в шивашко предприятие, например, няма нито един трудов договор на шивачка, а всички работнички са назначени като чистачки, на които се плащат по-ниски осигуровки, НАП ще оспори договорите и ще определи по-високи осигурителни прагове.

Досега данъчната администрация не е водила съдебни дела по ревизионни производства с начети за укрити осигуровки, каза Търновалийски. Служителите обаче имали опит от спечелените във Върховния съд дела за укрити данъци, чийто дял вече надхвърля 60% от всички заведени производства.