/ БГНЕС
Ветеринарните лекари от областната колегия на Българския ветеринарен съюз в Пловдив подкрепиха централното ръководство на съюза и поискаха оставките на изпълнителния директор на БАБХ проф. Паскал Желязков и заместник-министъра на земеделието доц. Янко Иванов. Пловдивските ветеринари разпространиха до медиите свое изявление. В него те задават множество въпроси. 

"Ние сме в недоумение от ставащото в сектор "Ветеринарно обслужване" по Програмата за надзор и ликвидиране на заразните болести по животните в България 2019-2021 г.
Силно сме обезпокоени от прилагането на чл. 46 ж от ЗВДМ, според който ПНЛЗБЖ при необходимост се извършва от други /официални ветеринарни лекари на общините/ ветеринарномедицински специалисти. Към момента ветеринарните лекари от ОК на БВС Пловдив не са отказали по никакъв повод изпълнение на Програмата, напротив, сложили сме началото на Програма 2020 в условията на пандемична обстановка и извършваме Ваксинация "Син език" по преживните животни", посочват ветеринарите.

Те са категорични, че не са съгласни със заповедта на шефа на БАБХ за започване на прегледите за Американски гнилец по пчелите, Ваксинация "Антракс" и "Заразен дерматит"  в личните дворове от официални лекари, служители на БАБХ. 

Според ветеринарните медици от заповедта не става ясно отпадат ли задълженията им към пчеларите по силата на договорите между тях. Не е ясно и какво се случва, ако пчеларите нямат договори с ветеринарни лекари. Освен това те питат дали, след като извършат прегледите, те ще бъдат включени в отчетите за плащане и дали ще се платят, както и дали ще се признаят, след като нямат договори с пчеларите. 

"Най-много сме възмутени от това, че с тази заповед, докато се реши какво да се прави, се губи ценно време и едно безцелно разтакаване и ненужни разговори и комбинации между заинтересованите", подчертават ветеринарите. Те питат защо е било нужно 4 месеца  да се говори и да се обсъждат варианти  за разпределяне на населени места  между тях и да се подготвя анекс за обслужване на обекти от задни дворове, след като официалните лекари от БАБХ ще извършват ваксинациите там.

"Ние се питаме, докога  МЗХГ и БАБХ ще ни смятат за ветеринарни лекари втора ръка /все едно сме учили в различни заведения/ и непрекъснато ще нарушават договорките помежду ни, все едно не сме се клели в служба на тази държава?", възмущават се ветеринарните медици. 

По думите им се въвежда никому ненужна документация в огромно количество, която е безмислена. Според ветеринарите властите редовно бавят плащанията по договорите им по 3-4 месеца и повече. Освен това се нарушавали цели членове от задълженията по договора, касаещи осигуряване на диагностикуми за бруцелоза например, или за изследване на мозъците на говедата и овцете за СЕГ и Скрейпи.