/ / ThinkStock/Getty Images
Пореден запор на сметките на Община Велинград е потвърден от Окръжния съд в Пазарджик, този път - на стойност над 7 милиона лева.

Велинград губи близо 60 000 лева заради неясна обществена поръчка

От ведомството напразно се опитват да обжалват наложената от частен съдия-изпълнител възбрана върху вземания на местната хазна от 34 фирми, повечето от които - собственици на големи хотели в града и околни селища.

Целта е да се върне дълг към комуналната фирма „Еко-Титан“, към която директно да отиват събраните средства.Мотивите на общината да атакува запора са, че той е незаконосъобразен, тъй като размерът на вземанията не е конкретизиран.

Окончателно: Велинград дължи на „Еко-Титан“ още 150 344 лева

Освен това постъпленията от местни данъци са несеквестируеми - те служат за финансиране на бюджетно субсидираните дейности. Оказва се обаче, че в законодателството е предвидено изключение при принудително изпълнение на публични задължения, какъвто е и този случай.

Запори не могат да се налагат само върху държавни субсидии, каквито съдия изпълнителят не е запорирал. Решението на окръжните магистрати е окончателно.