/ netinfo

Комуналната фирма „Еко-Титан“ осъди Община Велинград за още 150 344 лева. Поредното изгубено от местната администрация дело завърши с окончателно решение на Окръжния съд, с което изцяло е потвърдено това на велинградските магистрати. Издадено е и разпореждане за незабавно изпълнение.

Окончателно: Велинград плаща близо 6 млн. лв. на „Еко-Титан“

От общината се опитаха да оспорят задължението, натрупано по три неплатени фактури за януари 2016 година. Мотивът - че с решение на Комисията за защита на конкуренцията, потвърдено през февруари 2010 г. резултатите от обществената поръчка за изпълнител на услугата са обявени за нищожни.

От дружеството пък представят договор с нотариално заверени подписи, приет като валиден документ от две инстанции, както и фактури и разписки, издадени въз основа на сключен с общината договор за обществена поръчка. С тях по силата на текст от Гражданско-процесуалния кодекс кредиторът може да поиска незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист.

Публичната собственост не спаси от продан имотите на Велинград

Антимонополната комисия може да отмени незаконосъобразно действие, но договорът запазва действието си, а изпълнителят има право да търси обезщетение чрез съда, посочва се още в определението на окръжните магистрати.

Припомняме, че съдебните спорове на родопската община със сметопочистващата фирма се водят вече близо година. Общият размер на дълговете е около 6 милиона лева. Стигна се до запори на сметки, изпълнителни листове и възбрани на стратегически имоти. Сред тях - старческият дом „Ела“ и бившата дискотека „Пикадили“, която вече е продадена на частник.