Община Чепеларе е в тежко финансовото състояние
Община Чепеларе е в тежко финансовото състояние / община Чепеларе

Финансовото състояние на община Чепеларе е доста тежко. Това сочи събраната до момента информация за финансовото състояние на общинската администрация, която бе определена като „доста притеснителна“, от кметът на града Славка Чакърова. Представените от новото ръководство на Общината данни сочат наследени задължения за милиони, запорирани сметки и по-ниско изпълнение на заложените собствени приходи в бюджета. Необходима е много спешна и твърда промяна с налагане на финансова дисциплина според кмета Славка Чакърова. Тя коментира, че Общината не е във фалит и се ръководи от силен екип, който е в състояние да се справи с трудната ситуация.

„Уведомихме Сметната палата и изискахме да бъде насрочен одит на общината, а през следващата седмица ще започне одит и на обществените поръчки”, заяви Славка Чакърова. Според новият екип, наследените финансови проблеми в Чепеларе са натрупани през последните 2-3 мандата от управлението на общината. Тя има 3.6 млн. лв. просрочени вземания, т.е. толкова дължат към местната управа различни фирми и граждани. Изпълнението на собствените приходи е едва 47.7 % към началото на декември, което според общинарите се дължи на влошеното състояние на местния бизнес. Сред наследените големи задължения са два иска от Българска банка за развитие на обща стойност 1.1 млн. евро, по които се водят съдебни дела. Исковете са предявени заради договор, с който общината е била гарант за поръчителство по банков кредит, изтеглен от „Чепеларе курорт”. Това е дружеството, което изгради и стопанисва лифта в Чепеларе, но в момента е обявено в несъстоятелност. Чепеларе дължи 1 176 788 към Общинска банка. Този кредит е теглен от предишната управа за разплащане на стари фактури за сметосъбиране и почистване. Поетият ангажимент към сегашния изпълнител по сметосъбиране и почистване възлиза на около 4.8 млн. лв. по прогнозна стойност. Общият размер на ангажиментите по сключени договори от предшествениците се изчислява на 8.7 млн. лв., включително и за сметосъбирането.

За първите 10 месеца на годината са изплатени запори към съдия-изпълнители на стойност 72 хил. лв., а остатъкът за плащане е 36 хил. лв. На 800 хил. лв. възлизат просрочените задължения на Община Чепеларе по фактури към фирми. Към данните за финансови проблеми се прибавя неиздължен безлихвен кредит от1.6 млн. лв., предоставен от Министерство на финансите през 2014 г.

„В момента се извършва анализ на ситуацията и се предприемат мерки за стабилизиране на Общината. Залагат се по-дългосрочни мерки за развитие на туризма. Предвижда се създаване на общинско търговско предприятие, за да се наложи Чепеларе като целогодишна дестинация“, заяви още кметът Славка Чакърова.