/ Живка Тодорова
Няма превишения на нормите на въздуха в Карлово след пожара в депото край града, съобщиха от Регионалния инспекторат по околна среда и води (РИОСВ)-Пловдив.

Сметището край Карлово се е запалило тази сутрин

Резултатите от измерванията за качеството на въздуха от мобилната автоматична станция (МАС), поставена в Карлово заради пожара в депото край града не показват превишения.

400 декара гора, храсти и пасища са изгорели край град Ветрен

От началото на мониторинга до момента отчетените стойности на фини прахови частици (ФПЧ10) са 19,5 µg/m3 при алармен праг 50 µg/m3, на серен диоксид - 4 µg/m3 (при допустими 350 µg/m3), на азотен диоксид - 11,5 µg/m3 (при допустими 200 µg/m3) и на въглероден оксид - 0,3 mg/ m3 (при допустими за 8 часа 10 mg/ m3).

Голям пожар избухна в землището на двореца Кричим

Пожарът възникна на 21 август в Клетка № 3 на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“. Той е бил на площ 100-150 кв.м и е овладян от огнеборците още в същия ден.