/ БГНЕС
Кметът на Пловдив Здравко Димитров поиска безлихвен заем от Министерството на финансите за 12 проекта, финансирани от община Пловдив в размер на 19 милиона и 700 хиляди лева, съобщиха от преслужбата на общината.

Молбата на градоначалника е средствата да бъдат отпуснати от държавния бюджет като безлихвен заем за плащане на заплати и текущи разходи по издръжка, консумативи, електроенергия и други, предава БНТ.

Кметът Здравко Димитров в писмото до министъра на финансите Асен Василев е изброил проектите, които Община Пловдив е финансирала. В писмото са посочени и конкретните проекти и сумите за всеки от тях.

Проекти, финансирани от общината:

1. Наука и образование за интелигентен растеж – 180 000 лв.

2. Обновяване на градската среда в град Пловдив – 1 665 012 лв.

3. Енергийна ефективност – 661 438 лв.

4. Градска среда 2 – 3 745 629 лв.

5. Социална инфраструктура 1 – 3 342 000 лв.

6. Образователна инфраструктура 1 – 828 435 лв.

7. Образователна инфраструктура 2 – 4 135 895 лв.

8. Продължителна подкрепа за деинституционализацията на децата и младежите – етап 2 – 165 572 лв.

9. Общностен център за деца и семейства Пловдив – 121 881 лв.

10. 7 нови социални услуги – 879 558 лв.

11. Наука и образование за интелигентен растеж 2 – 250 000 лв.

12. Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив – 3 696 659 лв.
БНТ