/ dariknews.archive
Всички касови бележки, които получаваме за заредено гориво на бензиностанциите, от 1 април ще са по-подробни, съобщиха от НАП. Целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява косвени данъци, както и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от търговеца.
 
Съгласно новите изисквания при продажба или зареждане на течни горива във фискалния бон, издаван на бензиностанциите, ще трябва да е отпечатана на отделни редове по вид гориво и информация за размер на ДДС за горивото, размер на акциза, наложен върху него, продажна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност, както и покупна цена на горивото без акциз и без ДДС.
 
От приходната агенция обръщат внимание, че разликата между крайната продажна цена и покупната му цена не трябва да се възприема като печалба за търговеца, тъй като в този марж се включват и други разходи на съответната бензиностанция за продажбата на горивото – заплати, обучения, сервиз и др.
 
Данъчните допълват още, че доработването на фискалните системи на бензиностанциите съгласно последните изисквания няма да изискват допълнително изпитване, тестване и одобрение от Българския институт по метрология.