/ ThinkStock/Getty Images
Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки, напомнят от Национална агенция за приходите. 

Последен ден за подаване на данъчната декларация

Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение. За месеците от завършване на средното до започване на висшето си образование, младежите трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка.

Причината за това е, че те не попадат в нито една от двете категории - ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет. В тези случаи завършилите своето средно образование трябва да подадат декларация образец 7: за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Над 21 хил. данъчни декларации вече са внесени в НАП-Пловдив

Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тъй като учениците се осигуряват от държавата до 30 юни, това означава, че ако имат задължението да заплащат сами здравните си осигуровки, то те трябва да подадат декларация образец 7 и да заплатят първата си месечна вноска от 22,40 лв. до 25 август.

За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Вноската може да бъде заплатена без такса, на място в офис за обслужване на НАП чрез наличните ПОС терминали.
 
Фирмите подават в НАП данни за платени доходи на физически лица

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на страницата на НАП чрез електронната услуга "Здравноосигурителен калкулатор".