НАП
НАП / dariknews.bg
19 хил. справки с данни за платени доходи на физически лица са приети в НАП-Пловдив, съобщиха от агенцията. От тях само 802 са подадени на хартиен носител, останалите са по електронен път.
 
До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2018 г. доходи на физически лица, са длъжни да представят пред данъчните справка по образец за тях.
 
Сумите, които следва да се включат в справката, са описани в номенклатурата за вид на дохода към утвърдения от министъра на финансите документ.
 
Информацията от справките, които предприятията подават, позволява на приходната администрация да извърши съпоставка на декларираните данни от платците и получателите на доходи.
 
Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни такива, са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или подадената информация не е коректна.