Язовир Батак
Язовир Батак / netinfo
Язовирите в Стрелчанска и Панагюрска община са с голямо процентно запълване, но няма рискове от аварии и наводнения. Преливниците са изпълнили предназначението си и са осигурили безопасно оттичане, няма преливане през стените или опасност от разрушаване, съобщават от Областния щаб за защита при бедствия в Пазарджик.

Водоемите в региона са под всекидневно наблюдение, като при нито един от тях няма сериозни проблеми. Големите – „Батак“, „Белмекен“, „Чаира“, „Голям Беглик“, „Беглика“, „Тошков чарк“, „Широка поляна“ - се стопанисват от НЕК. Регулярното изпускане на води се извършва след уведомяване на хората в селищата под язовирните стени и разрешение от басейновите дирекции и Дирекцията за пожарна и аварийна безопасност. В ресор на „Напоителни системи“ са „Тополница“, „Малка Мътница“ и „Виноградец“. 

Освен това в областта има още 85 микроязовира – общински, на земеделски кооперации или дадени на концесия. Собствениците и ползвателите са осигурили резервни обеми, почистени са рискови участъци на речни корита и дерета. Така въпреки значителните количества сняг и падналите дъждове не се стигна до критични ситуации в областта, не се наложи евакуация на жители на населени места и обявяване на бедствено положение.

В следващите дни почистването на реките продължава. То се извършва от фирми безвъзмездно срещу получаване на добитата дървесина. Предстои почистване на 13 участъка в общините Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Белово, Брацигово, Стрелча, Лесичово и Сърница.