Мая Манолова
Мая Манолова / netinfo
Омбудсманът Мая Манолова ще се срещне с розопроизводители на розовия масив между Сопот и Карлово от 11:30 часа днес. Производителите изпратиха жалби до институцията заради ниските изкупни цени на розовия цвят.

Припомням, че стотици розопроизводители и берачи излязоха на протести в петък и събота. Те блокираха главния път Пловдив-Карлово, както и подбалканския път София-Бургас.

За да чуе исканията им в Карлово беше и министърът на земеделието и храните Румен Порожанов, който обеща, че те ще бъдат компенсирани с държавна помощ „де минимис“. Порожанов се споразумя и с дестилериите, които преработват розов цвят да изкупят максимално възможно количество дори и надвишавайки производствените си капацитети. Той апелира преработвателите минималната изкупна цена да покрива поне себестойността на розовия цвят и тя да е не по-малко от минимална печалба за производителите.

Проблемите тази година са следствие от свръхреколта от розов цвят, която се дължи на ръст на насажденията с 22% за последните две години и добри климатични условия. Освен това има и значителни количества непродадено розово масло от миналата година. Това е довело и до натиск върху изкупните цени и намалението им спрямо предходни години.