/ Район Тракия
Служба ГРАО в „Тракия” ще работи извънредно днес и утре – 21 и 22 март 2020 г., информира кметът на района Костадин Димитров. В днешния съботен ден служителите в кметството на бул. „Освобождение” 63 ще приемат граждани от 13.00 до 17.00 часа,  а в неделя -  от 9.00 до 17.00 часа.

Решението е за удобство на гражданите, които имат нужда да направят регистрация по настоящ или постоянен адрес. То е във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г., обясни кметът на „Тракия” Костадин Димитров.

Необходимите документи за адресна регистрация са: лична карта и нотариален акт на жилището. Ако имотът не е на името на лицето, което ще се регистрира, е нужно присъствието на собственика, който лично да декларира съгласие или с нотариална заверка. Ако регистрацията е в имот на близък по права линия, не е необходима декларация от собственика на имота.

Всички подробности за необходимите документи могат да се видят на сайта на район „Тракия” – Община Пловдив.

Издаването на удостоверения и регистрацията ще става при спазване на всички обявени мерки – гражданите трябва да носят предпазни маски, да влизат само след покана от дежурния, а отвън да изчакват на дистанция от 2 метра един от друг.