/ Thinkstockphotos
11 билки са разрешени за събиране през 2019 г. от естествените им находища, извън територията на трите Национални парка. Това става ясно от подписаната заповед от министърът на околната среда и водите за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения.

РИОСВ-Смолян разпореди общините да почистят речните корита от отпадъци

Той се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. До килограм сухо тегло ще може да се събират застрашените лечебна иглика, червен божур, бял пелин, лазаркиня, лудо биле и други.

Започнаха мечите нападения на пчелини в Родопите

Тези количества впоследствие се разпределят от директорите на съответните Регионални инспекции по околната среда и водите на фирмите, подали заявления за ползване. На базата на подадено заявление от билкозаготвителен пункт в село Момчиловци ще могат да съберат 100 кг. сухо тегло цвят от Иглика (Primulaveris L.).

Разпределението бе извършено със заповед на директора на РИОСВ-Смолян след заседание на междуведомствената комисия, а квотите са предоставени на фирмата заявител. Екоинспекцията осъществява контрола по изпълнението на заповедта.