/ netinfo
Регионалната екинспекция в Смолян разпореди общините да почистят речните корита и прилежащите им територии от отпадъци. В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите са дадени предписания на кметовете на всички контролирани общини, в срок до 15 април да извършат проверки на речните корита и прилежащите територии за нерегламентирани замърсявания.

Започнаха мечите нападения на пчелини в Родопите

Общините са длъжни да вземат мерки за недопускане на замърсявания, а при наличие на такива, трябва да организират тяхното почистване. След изтичане на срока на предписанията, експерти ще извършват проверки на място. При неизпълнение на предписанията ще се предприемат административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.