/ Дарик Нюз
Завърши строителството на обекти от водния цикъл в плевенските села Ясен и Буковлък, съобщиха от община Плевен.

Изградени са канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа. Държавни приемателни комисии са дали разрешение за ползване. Строителството е в рамките на проекта за воден цикъл "Плевен - Долна Митрополия" на стойност 117 млн.лв., от които безвъзмездната помощ е близо 88 млн.лв. Той е финансиран по ОП "Околна среда" и по Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Ремонтът на стената на „Студена“ е извършен при непрекъсната експлоатация на язовира

В Буковлък са изградени главни водопроводни клонове с дължина 3478 метра, второстепенна мрежа 229 метра, рехабилитация на второстепенна мрежа 7409 метра, битова канализация с главни канализационни клонове 2774 метра и второстепенни - 7632 метра.

В Ясен е извършена рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 2786 метра, нова второстепенна мрежа от 1640 метра и е рехабилитирана мрежа от 4489 метра, битова канализация - 4195 метра и второстепенни канализационни клонове с дължина 9364 метра, нова помпена станция и довеждаща инфраструктура към нея, както и напорен канализационен колектор от 4636 метра от Ясен до съществуващ колектор при Опанец и от Плевен до Божурица.

Откриването на готовите обекти ще бъде на 11 февруари, уточниха от община Плевен.