/ Пресцентър, Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Проектът за рехабилитация на яз. "Студена" е изготвен така, че строително-монтажните дейности да се извършват при непрекъсната експлоатация на язовира, като строително-монтажните работи по водния откос са изпълнени от водолази и са приключили през 2018 г. За изпълнението на ремонта на водния откос вода от язовира не е изпускана принудително. Това се посочва в писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на депутатски въпрос, разпространен от пресцентъра на ведомството.
С извършването на рехабилитацията се продължава експлоатационният живот и сигурността на язовира, подчертава министърът.

Правителството прие плана за излизане на Перник от водната криза

Основните дейности по водния откос са извършени в периода 2017-2018 г. с монтиране на водонепропусклива система, състояща се от ПВЦ геомембрана, дренажен пласт, система за отводняване зад геомембраната и система за закрепване към стената.

Строителните работи под вода са извършeни в периода 15 септември 2017 г. - 11 декември 2018 г. и включват почистване и премахване на разхлабен торкрет, измиване с водна струя, изравняване на повърхностите, поставяне на подложен геотекстил и геомембрана върху водния откос на стената, закрепване в долния край. Най-високото работно водно ниво на яз. Студена е 843,30 м, а преливният ръб е на кота 840,00 м.

Хидроинженери при Нинова: "Студена" не може да бъде излекуван от "Белмекен"

През 2018 г. водата в язовира е преливала през преливника в продължение на 89 дни в различни периоди от време, като последното преливане е на 4 август 2018 г.
Съгласно предписанията на Министерството на околната среда и водите за поддържане на указания обем вода в язовира от 21 млн. куб. м, ВиК операторът е извършвал контролирано изпускане на водни количества през съоръженията към язовирната стена през периода от 1 април 2018 г.- 14 август 2018 г., когато водното ниво в язовира варира от 840,34 м до 839,55 м. Преливането през преливника и контролираното изпускане нямат връзка с изпълняваните строителни работи по язовирната стена, а са следствие на високото водно ниво в съоръжението и дадените указания от МОСВ обемът в него да не надвишава 21 млн. куб. м.

Рехабилитацията на яз. "Студена" се изпълнява по сключения на 8 септември 2016 г. договор за строително-монтажни работи с международния консорциум "S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. - HBM Kft - CARPI Association", срокът по който е 28 февруари 2020 г. Изпълнението на строително-монтажните работи е над 80 на сто, като ремонтът на стената е извършен. Предстои завършване на дейностите по водовземната кула.