Започна издаването на разрешения за търговия с мартеници в Ловеч
Започна издаването на разрешения за търговия с мартеници в Ловеч / archive.dariknews

Започна издаването на разрешения за разполагане на маси за търговия с мартеници, съобщиха от пресцентъра на община Ловеч. Предвидени съгласно одобрената от главния архитект схема за разполагане на маси за търговия с произведения на художествените занаяти по Закона за устройство на територията и Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Ловеч са 55 позиции с площ 1 кв. м. Те са разположени двустранно на пешеходната зона в централната градска част на Ловеч.

До края на миналата седмица са издадени разрешения за 26 позиции. Очаква се предвидените места за разполагане на маси за търговия с мартеници да бъдат достатъчни, тъй като миналата година одобрената схема е била за 43 позиции.
Търговците на мартеници плащат по 3 лв. на кв. м на ден съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч.