Започна делото по жалбата на БСП за оспорване избора на кмет на Община Плевен
Започна делото по жалбата на БСП за оспорване избора на кмет на Община Плевен / netinfo

Административният съд даде ход на делото по жалба на БСП, в която се оспорват резултатите от избора на кмет на Община Плевен. Съдът обаче не откри процедура по чл. 154 ал.1 от ГПК и остави без уважение искането на жалбоподателя за оспорване верността на съдържанието на протоколите на ОИК.

Извлеченията от протоколите на 11 секционни избирателни комисии не бяха приети като доказателства в подкрепа на твърдението за значителни разминавания в нанесените данни. Съдия Катя Арабаджиева заяви, че извлеченията са официални документи, но с оглед на това, че не е открита процедура по оспорване истинността на протоколите, те не са използвани като доказателства. Съдът счете, че ревизия на изборите не е предмет на производството. Жалбоподателят не е представил доказателства за конкретни нарушения на изборния процес и как всяко едно нарушение е повлияло на резултатите от изборите.

Съдия Катя Арабаджиева постанови в срок до 26 ноември, когато е насрочено следващото заседание, пред съда да бъде представен протокол за получените, раздадените и останалите в резерв бюлетини за кмет на Община Плевен.