М
М / Медицински университет-Плевен
На 13-то издание на Български фармацевтични дни в края на м. юни Факултетът по фармация при Медицински университет-Плевен бе представен от своите преподаватели и служители.

Близо 700 кандидат-студенти ще се явят на изпита по химия за „Медицина“ и „Фармация“ в МУ-Плевен

Те промотираха възможностите за кандидатстване, качественото обучение и перспективите за кариерно развитие във фармацевтичната наука и практика в град Плевен. Висшето училище в Плевен се нареди достойно сред 971 участници в изложението, от които 826 магистър-фармацевти и 145 други медицински специалисти.

Медицински университет-Плевен

Форумът е едно от най-значимите събития от календара на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България. За първи път той бе организиран сред красотата на природата - в първия планински курорт в България и на Балканите, к.к. Боровец.

Проф. Славчо Томов: Работим в дългосрочен план по създаването на Дентален факултет в МУ-Плевен

Представителите на МУ-Плевен - доц. Мая Йотова, дф, ас. Галина Дякова и Силвия Рускова – споделиха с аудиторията на форума факта, че МУ-Плевен получи първата си отлична програмна акредитация на специалността от регулираните професии „Фармация“ с образователно-квалификационна степен „Магистър“ във Факултет „Фармация“.

Расте броят на кандидатите за специалността "Фармация" в МУ-Плевен

Общата оценка от акредитация е 9.06 (при максимална 10) със срок на валидност 6 (шест) години с увеличен капацитет от 300 на 450 студенти. Високата акредитационна оценка автоматично означава прием на 90 студенти по държавна поръчка в специалност „Фармация“ годишно и право на обявяване на платен прием в рамките на свободния капацитет.

Факултетът по Фармация в МУ-Плевен получи първа отлична акредитация

Към момента във Факултет „Фармация“ се обучават общо 131 студенти - 60 студенти в първи курс, 44 във втори и 30 в трети курс на обучение. Фокусът на тазгодишното издание на Български фармацевтични дни беше приемането на нови правила за добра фармацевтична практика, утвърждаването и въвеждането на Кодекса на Българския фармацевтичен съюз за поведение в областта на търговията на дребно с лекарствени продукти по смисъла на чл.40, §1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

От 17 юни стартира приемът на документи за редовните конкурсни изпити в МУ-Плевен 

Научната програма на Българските фармацевтични дни включваше и други важни теми за фармацевтичната общност у нас като спецификите на професионалната комуникация в практиката на фармацевта, както и уъркшоп, разглеждащ стратегиите за управление на стреса на работното място.