/ iStock/Getty Images
Регионалната здравноосигурителна каса в Плевен изплати 39,4 млн.лв. на медиците от областта за работа при неблагоприятни условия на COVID-19 през 2021 г., съобщи за БТА Десислава Панталеева - зам. директор на ведомството.

Тя поясни, че са отпуснати всички средства, които им се полагат в изпълнение на съвместен протокол на НЗОК и Българския лекарски съюз по повод на епидемичната обстановка в страната.

Изпълнителите на първична помощ са получили през миналата година 3,4 млн.лв., в т.ч. по 1000 лв. на месец на всеки общопрактикуващ лекар и на всеки нает лекар в лечебното заведение, за професионалистите по здравни грижи - по 360 лв. месечно за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19. Медиците от специализираната извънболнична помощ са получили 2,9 млн.лв. като са отпуснати по 30 000 лв. на всеки медицински център, осигуряващ обслужване на пациенти със съмнение за COVID-19, допълни Панталеева.

За неблагоприятните условия на работа в денталната помощ са подпомогнати с 1,8 млн.лв., а в медико-диагностичната дейност - 799 000 лв. Най-много са отпуснатите средства за медици в болниците - 30,4 млн.лв. Изплатени са на всички специалисти, определени със заповед на министъра на здравеопазването, по 10 лв. за поставена доза ваксина срещу COVID-19. Заплатената от РЗОК сума в годишен размер е 1 милион лева, като от тях на общопрактикуващите лекари са отпуснати 567 970 лв., на изпълнители на специализирана помощ - 21 470 лв. и в болниците - 466 280 лв.

През новата 2022 г. РЗОК-Плевен ще продължи да изпълнява в срок поетите финансови ангажименти за всички партньори, подчерта заместник-директорът на ведомството.
БТА