В ДФСГИнтелект прилагат успешно  „Ученически и студентски практики
В ДФСГИнтелект прилагат успешно „Ученически и студентски практики / intelect

От 18 януари 2012 година, ДФСГ"Интелект" в Плевен работи по Схемата „Ученически и студентски практики", финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и съфинансирана от Европейския социален фонд.

Схемата е разделена на два проекта: Компонент 1 - ,,Ученически практики" и Компонент 2 - ,,Студентски практики".

ДФСГ „Интелект" работи по компонент 1, като се стреми да включи всички желаещи ученици, които имат за цел да продължат образованието си във ВУЗ, съответно да се включат и в компонент 2.

Мотивът за участие на гимназията в схемата „Ученически и студентски практики" е, младите хора да се усъвършенстват, да постигнат високи нива на заетост в бъдеще, да повишат производителността си и разбира се да бъдат по-креативни и предприемчиви.

Като професионална гимназия, която активно работи по настоящия проект, ДФСГ"Интелект" развива успешно партньорство с работодателите от местния бизнес и включва не само учениците си в реално практическо обучение, но прави съпричастни и техните семейства и подпомага развитието на бъдещите средни икономически кадри.