/ iStock/Getty Images
Фонд за подпомагане на пострадалите от градушката на 1 юли, създаде общината в Червен бряг.

Природното бедствие бе опустошително и нанесе огромни щети върху имуществата на гражданите и върху редица публични сгради.

Към момента постъпленията във Фонда са 138 300 лева-29 500 лв. са сумите, постъпили в Дарителската сметка, която Общината обяви след природната стихия, а 93 800 лв. са от Бюджета на Общината - по Дейност "Ликвидиране на последиците от бедствия".

С единодушно решение на общинските съветници, към Фонда са прибавени и 15 000 лева - икономии от Фонд "Работна заплата" на Общинския съвет.

В Червен бряг търсят помощ за възстановяване след градушката

С тези средства ще бъдат подпомогнати жителите на Червен бряг и няколко съседни селища, чийто жилищен фонд пострада от градушката.

От 2 до 12 юли в Общината са постъпили и са обработени 908 сигнала на граждани. От тях 851 от гр.Червен бряг, 24 от Пети квартал, и от селата Горник, Лепица и Сухаче - 16 броя, и за местностите "Маркова могила" и "Ежков връх" - 17 броя.

След направения от Комисията оглед и оценка на пораженията е утвърден списък на домакинствата, които ще бъдат подпомогнати.

Съгласно решението на съветниците, ще бъдат подпомогнати хора, подали заявления за счупени керемиди, стъклопакети и стъкла.
БТА