/ dfsg intelect pleven
Успешно приключи двугодишен проект “CLIL as a Bridge to Real Life English по Програма „Еразъм+”, КД2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, по който ДФСГ „Интелект“ беше партньор с училища от Полша, Испания, Италия, Словакия, Гърция и Турция.

Проектът беше с продължителност 2 учебни години - от септември 2016 г. до юни 2018 г.

Като резултат от съвместните дейности на партньорите по проекта бяха разработени уроци по различни учебни предмети по метода КЛИЛ, Книга за учителя, Помагало за учениците и Тестове към разработените уроци, Кодекс на приятелството, книжка със забележителности от държавите-участнички в проекта,

Книга със споделените преживявания и впечатления на всички участници в различните срещи, книжка с представени игри на открито от различните държави и други.

dfsg intelect
dfsg intelect pleven

На 12 октомври група ученици от 11 и 12 клас на  ДФСГ „Интелект“ - участници в проекта и техните ръководители Таня Лалкова и Ани Андреева се включи в инициативата „ErasmusDays“ на ЕК.

Учителите и учениците отбелязаха деня, като дариха на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ в Плевен копия от създадените по проекта продукти, които по този начин могат да станат достояние на плевенската общественост. Желаещете да се запознаят със съдържанието на обучителните и информационни материали могат да ги открият в читалнята на чуждоезиковия отдел.

Екипът по проекта изразява изключителната си благодарност на служителите в библиотеката, за тяхното съдействие и готовност за реализиране на различни съвместни инициативи. 

dfsg intelect
dfsg intelect pleven

dfsg intelect
dfsg intelect pleven