u4ili6te
u4ili6te / obshtina guljanci
През тази година община Гулянци ще реализира проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СУ „Асен Златаров” с. Гиген”. Проектът ще се изпълнява по програма „Красива България” и е на стойност 238 536 лева, от които 53% финансиране от общината и 47% от програмата.
Проектът цели подобряване на учебната среда и значително намаляване на разходите за отопление. Това ще бъде постигнато, чрез полагане на външна топлоизолация на сградата, топлоизолация на пода и таваните, подмяна на дограма. Ще бъде извършено и шпакловане и боядисване, ремонт на физкултурния салон и подмяна на осветлението.
Проектът има и социална насоченост. Според условията на „Красива България” 5% от стойността му ще бъдат използвани за професионално обучение на безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда.

Сградата на СУ „Асен Златров” е строена през 1928 година. През последните години общината я поддържа в много добро състояние, чрез реализирането на различни проекти и текущи ремонти. На по-голяма част от сградата беше сменена дограмата, по Националната програма за оптимизация на училищната мрежа бяха изградени вътрешни санитарни възли и извършен ремонт и оборудване на класните стаи.
Училището е второто по големина в общината. В него се обучават 208 деца от I  до XII клас. Работят 26 души педагогически и непедагогически персонал.