Ще сътрудничим с румънския Окръг Телеорман по оперативна програма Околна среда
Ще сътрудничим с румънския Окръг Телеорман по оперативна програма Околна среда / netinfo

Областна администрация – Плевен е поканена за партньор по проекта “ Рехабилитация на 6 язовира па поречието на р. Вижистеа в кметствата Витанещи, Размирещи и Марзанещи от Окръг Телеорман “, който бе подаден за финансиране на 14 февруари 2008. Това съобщи Ева Маринова, PR на Областна администрация.

 В качеството на партньор областния управител Цветко Цветков, ще наблюдава реализацията на проекта с цел усвояване на опит от румънските ни партньори. Проектът се изпълнява по Оперативна програма “ Околна среда” на ЕС и едно от условията е да се постигне трансфер на опит и знания между съседни региони, заплашени от наводнения.

Партньорството по този проект позволява на Област Плевен да получи подкрепа от Окръг Телеорман при разработването и реализацията на сходен проект в България и да разчита на финансиране от ЕС.

Целта на румънския проект е да помогне на местните власти да съобразят дейността си с Националната стратегия за защита от наводнения в районите, изложени на риск и недопускане на материални щети.

По проекта ще се ремонтират и обезопасят стари и построят нови бентове, ще се рехабилитира и изгради нова инфраструктура, необходима за елиминиране на риска от наводнение на социални и културни обекти, отделни ферми и къщи, местна транспортна мрежа и зърнени култури.

Допълнително ще се опази и възстанови рибният фонд, ще се развие преработката, транспортирането и търговията с риба и рибни продукти.