Шанс за реализация получиха 80 души в община Левски
Шанс за реализация получиха 80 души в община Левски / archiv.DarikNews

На 9 октомври на официална церемония бяха връчени свидетелствата за професионална квалификация на 80 курсисти, преминали обучение по схема „Развитие" за безработни лица и „Адаптивност" за заети лица на ОП"Развитие на човешките ресурси", обучени от Областната организация на Научнотехническите съюзи - Плевен.

Свидетелства за професионална квалификация по специалност „Пътища,магистрали и съоражения"получиха 27 курсисти, а по специалност „Озеленяване и цветарство" 21 на схема „Развитие". По схема „Адаптивност", професионална квалификация по специалност „Шивачество" получиха 32 курсистки от цех „Фейс" БГ в Левски, собственост на фирма от Плевен.

Шанс за реализация получиха 80 души в община Левски
netinfo

Даниела Пенева, от Областната организация на НТС Плевен, откри събитието като благодари на Община Левски за това, че е осигурила хората, предоставила е бази за обучение и ще се погрижи за осигуряване на устойчива заетост. Изказана беше благодарност и на дирекция Бюро по труда - Левски и на всички спомогнали за успешното завършване на обучението.

„Към този момент Община Левски, в лицето на кмета на общината, е осигурила временна заетост за всички 12 села. Ще се радваме с вашата работа да се промени облика на населените места"- каза заместник кмета на Община Левски, Здравко Дафинов и пожела на всички да са живи и здрави и догодина по това време да са си намерили друга, доста по платена работа, защото една година минава бързо.

Шанс за реализация получиха 80 души в община Левски
netinfo

Да се подобри качеството на живот ,да се постигнат по високи нива на заетост и засилване на социалното включване са очакванията от приложението на схема „Развитие", каза Даниела Пенева като посочи, че през 2012 Областната организация на НТС Плевен е обучила 96 курсисти по тази схема.

По-адаптивни и по-конкурентноспособни се очаква да бъдат обучените по схема"Адаптивност". Целта е да се ограничат масовите съкращения и напускането на работници и служители, а работодателите чрез предоставената им възможност да задържат персонала, който ще им е необходим.

Заместник кмета на Община Левски, Здравко Дафинов и Таня Манева, собственик на плевенска фирма, връчиха официално свидетелствата за професионална квалификация - шанс за реализация и трудова заетост.