Сериозни нарушения в читалищата показват отчетите им
Сериозни нарушения в читалищата показват отчетите им / obshtina.pleven

Редица нарушения в читалища бяха установени след преглед на отчетите им от експерти в Община Плевен. Сред най-сериозните са самоназначения на председатели на настоятелства на различни щатни длъжности от рода на „Поддръжка на сгради", „Връзки с обществеността", „Административен ръководител", както и назначения на хора с роднински връзки.

Фрапиращо е и отдаването под наем на земи с орехови насаждения след изтекъл срок на предоставянето им от Общинския съвет за стопанисване на няколко читалища и липса на ново решение за удължаване на ползването.

В тази връзка със заповед на кмета на Община Плевен ще бъде назначена комисия, която ще провери как се стопанисва собствеността - сгради и земи, от всички читалища на територията. За оповестяване и обсъждане на резултатите ще се свика Общо събрание, за тях ще бъде уведомено и Министерството на културата.