/ IStock
Приети са първите дарявания
Секторът за даряване на кръвна плазма в Районния център по трансфузионна хематология /РЦТХ/ в Плевен вече е оторизиран от Изпълнителната агенция по лекарствата; екипът прие първите две дарявания чрез оборудването, доставено от дарителската кампания на Ротари клуб Плевен Центрум "Да спасим човешки живот в битката с COVID 19", съобщиха днес от неправителствената организация.

В кампанията за събиране на средства се включиха над 170 дарители - фирми, организации, граждани. Дарените суми са от 5 до 5 000 лева. Съпричастност към каузата са проявили широк кръг хора с различен обществен и финансов статус, посочват от клуба. Дарителската акция осигури пълно оборудване за оторизирането на сектора, включително консумативи за първите дарители.

ГЕРБ дари втори апарат за извличане на кръвна плазма, което увеличи капацитета на новоизградения сектор.

Прокурори, следователи и съдебни служители даряват два апарата за плазмафереза


В РЦТХ - Плевен не само приемат, изследват и обслужват желаещи да дарят кръвна плазма, но извършват цялостна обработка, диагностика и съхранение на продукта така, че той да бъде готов за ползване от клиниките. За разлика от други места (отделенията по трансфузионна хематология към областните болници), от където взетата кръв се транспортира в ЦТХ (център за трансфузионна хематология) за последваща преработка и диагностика, в Плевен получаването на реконвалесцентна плазма чрез апаратна афереза в РЦТХ, ще спести ценно време при достигането на кръвната плазма от дарителите до нуждаещите се пациенти, посочват от дарителската организация. Даряването на реконвалесцентна плазма чрез плазмафереза позволява един донор да помогне на трима нуждаещи се от лечение с плазма пациенти, отбелязват от клуба.

Дарителската кампанията на ротарианците продължава до края на декември, като остава да се осигури допълнително оборудване - втори донорски стол, телевизор за допълнителен комфорт на дарителите, тъй като процесът на извличане на плазмата е по-продължителен от традиционното кръводаряване, още консумативи, всеки от по около 166 лв.

РЦТХ - Плевен обяви набиране на дарители на 7 декември. На страницата на центъра са посочени условията.