Самоосигуряващите се внасят декларация в НАП до края на октомври
Самоосигуряващите се внасят декларация в НАП до края на октомври / dariknews.archive

До края на октомври физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък върху доходите си, трябва да подадат новата декларация по образец 4001 за дължимите данъци през третото тримесечие на 2014 година.

От НАП припомнят, че задължението да декларират доходите си е за хазяи, нотариуси, адвокати, стоматолози и други самоосигуряващи се лица.

Декларацията се подава три пъти годишно. Тъй като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на годината данък не се дължи, съответно не се и декларира, обясняват още данъчните.

Декларация се подава също и от всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък. В тази група са хонорари и наеми, както и данъците, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други.

Формулярът се подава и за данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъците и новите срокове може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700.