/ Военновъздушна учебна база "Георги Бенковски"
Във Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” се проведе семестриален изпит по летателна подготовка с курсантите - летци 1-ви курс от Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”.

Първи офицерски пагони ще получат курсантите от 141-ви випуск „Княз Александър І“ на НВУ

Първият летателен стаж на курсантите приключи успешно
. В рамките на три месеца те усвоиха първоначална летателна подготовка на самолет “Pilatus” РС-9М. По време на обучението всички първокурсници показаха висока успеваемост и безрезервна мотивация за летателна работа.

Военновъздушна учебна база "Георги Бенковски"

През месец юли те достигнаха необходимото ниво на подготовка и изпълниха първи самостоятелни полети.

Военновъздушна учебна база "Георги Бенковски"

Летателният стаж завърши със семестриален изпит, който включваше техника на пилотиране в зона, пилотаж на средна височина, също така отработване на действия при аварийни ситуации във въздуха.

Военновъздушна учебна база "Георги Бенковски"

На този етап от летателното обучение курсантите демонстрираха степента на владеене на самолета при изпълнение на фигурите от основополагащия прост пилотаж като завои и виражи в хоризонтална равнина, както и пространствените елементи пикиране, горка и боен завой.

140 години от началото на военното образование в България

Също така бяха отработени необходимите действия при аварийни ситуации във въздуха като непреднамерено влизане в свредел след евентуална груба грешка в техниката на пилотиране. Усвоена бе техниката за правилните действия при извеждане от установен свредел.

Военновъздушна учебна база "Георги Бенковски"

Първокурсниците усвоиха заход за кацане с имитиране на отказ на двигателя в зоната.

Военновъздушна учебна база "Георги Бенковски"

Изпълнението на тези задачи показаха базовото ниво на владеене на самолета както в нормални ситуации, така и в аварийни. Мнението на изпитната комисия е, че са положениосновите на бъдещото поколение млади пилоти, които демонстрираха необходимото ниво на владеене на самолета, както и нужните за всеки един полет оценка на обстановката, умения за своевременно взимане на решения в полет, взаимодействие с пунктовете за управление с използване на авиационна фразеология на английски език.

Военновъздушна учебна база "Георги Бенковски"

Обнадеждаващ е факта, че всички първокурсници без изключение показаха много висока успеваемост и безрезервна мотивация за летателна работа, а отличните оценки, които получиха потвърдиха този факт.