Програма за популяризиране на православието започва в Ловеч
Програма за популяризиране на православието започва в Ловеч / archiv.DarikNews

 

Изпълнението на програма за популяризиране на православието започва община Ловеч, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Тя е утвърдена в началото на тази година от кмета Минчо Казанджиев и Ловчанския митрополит Гавриил. Прави се по инициатива на дядо Владика и на председателя на общинския съвет Корнелия Маринова и е съобразена със Закона за народната просвета.

Ръководител на работната група, изготвила програмата, е Димитрина Дренска, директор на Дирекция „Образование, култура и младежки дейности", диригент на смесения църковен хор „Евстати Павлов" към Катедрален храм „Света Троица" и настоятел към храма.

Целта е чрез различни форми на образование и възпитание и в извънкласни дейности да се популяризират православните ценности като норма на живот и поведение сред всички социокултурни слоеве и възрастни, като най-голямо внимание се отделя на детско-юношеската аудитория. Търси се още обогатяване на традиционния културен живот и иницииране на нови прояви в контекста на православното културно-историческо наследство в общината.

Анализът на реалното състояние в общината показва, че православното образование се реализира в три училища - ОУ „Васил Левски" - 64 ученици, ОУ „Христо Никифоров" - 74 и СОУ „Св. Климент Охридски" - 8. В Неделното училище към Ловчанска митрополия се обучават 20 деца. Общо обхванати са 166 подрастващи.

Като силни страни на обучението по религия се посочва, че макар и малко на брой, групите, които работят, са добра основа за по-разширено изучаване на религия в бъдеще и че съществува добър диалог между институциите и духовенството. Слаби страни са недостатъчните инициативи, свързани с православната просвета на децата и възрастните, недостатъчно е взаимодействието между семействата и духовенството, педагогическата общност не е докрай съпричастна към обучение по религия, отсъства пълноценен православен мироглед на обществото.

Програмата ще бъде насочена към работа с три групи - учители, възрастни, детско-юношеска аудитория. В работата с учителите планираните дейности включват провеждане на обучение по религия съобразно нормативните изисквания на просветното министерство и с контрола на Регионалния инспекторат по образование, създаване на условия за подготовка, квалификация и преквалификация на учители.

Два пъти в годината ще бъдат организирани методически сбирки и обучителни семинари на директори на училища и учители за обмяна и популяризиране на добри практики. Което училище има възможност, ще оборудва кабинет по религия. От просветния инспекторат, митрополията и общината ще бъдат осигурени дидактически материали и помагала за часовете по религия.

Сред дейностите за работа с възрастните са организиране на поклоннически туризъм, на родителски срещи, на които духовници да обяснят ползата от обучението по религия, разпространение на православен бюлетин. Кръгла маса „Семейството, образованието и християнските ценности в нашия живот" е друга планирана дейност. Ще се популяризират още добрите практики на митрополията и Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев" за организиране на беседи за възрастни, желаещи да изучават православие.

За детско-юношеската аудитория е предвидено организиране и провеждане на изложби и конкурси на тема „Семейството и християнските ценности" в училищата и детските заведения, на прояви, посветени на празниците Благовещение, Великден, Въведение Богородично и Рождество Христово, както и вечери на православното кино.

Учредяване на детски православен театър към ОДК и курсове по иконография за деца от първи до седми клас, пак към ОДК, и създаване на православно направление в регионалния фестивал за детска песен „Пеещо яйце" са още част от планираните дейности.

Очакваните резултати от реализиране на програмата са повишаване броят на групите в училищата и въобще на децата, изучаващи религия, както и увеличаване на инициативите в областта на културата, свързани с православната просвета.
Програмата ще бъде изпълнена с финансови средства от община Ловеч, митрополията и Ловчанското читалище „Наука".