Прилепите - ключов фактор в екосистемите
Прилепите - ключов фактор в екосистемите / archive.dariknews

Днес по повод Международната нощ на прилепите, посетителите на РИМ-Плевен имаха възможност да разгледат изложба с фотоси и информация за прилепи, да гледат филми, да слушат презентации и да разговарят с хората, които отговарят за опазването на прилепите. Организирани бяха и артистични ателиета, в които всеки можеше да изработва прилепни маски, да нарисува и по някакъв начин да сподели представата си за прилепите.

Прилепите  ключов фактор в екосистемите
netinfo

"Опитахме се да разбулим много от митовете, които живеят у хората по отношение на прилепите. Основната причина, поради която се организира събитието е, че прилепите са едни от животните, за които има една изключително негативна и абсолютно незаслужна представа и причината за това е незнанието на хората. Всъщност, освен че са много интересни и уникални животни, прилепите са изключително полезни за хората и дори бих казала, че без тях хашият живот би бил невъзможен", сподели Лена Стоева от природозащитната организация "Зелени Балкани".

Прилепите  ключов фактор в екосистемите
netinfo

Тя обясни, че това е така, защото прилепите заемат ключово място в екосистемите. На практика те са най-процъфтяващата група бозайници и макар и често да не ги забелязваме, те играят наистина уникална роля, защото унищожават огромни количества насекоми и ако та не изпълняват именно тази функция и ако ги няма, тогава насекомите биха направили живота ни невъзможен, унищожавайки селскостопанската продукция и влошавайки състоянието на горите, което би довело до още негативни последици върху хората.

Международната нощ на прилепите обхваща 13 града в страната като дейностите по отбелязването 
на събитието се администрират от „Зелени Балкани" - федерация на природозащитни сдружения. В събитието участват над 20 организации, институции и граждански групи.

От 1990 година до днес Европейската нощ на прилепите се организира в повече от 30 държави и цели да запознае повече хора с уникалния начин на живот и значимостта на едни от най-интересните животни на планетата - прилепите.

Прилепите  ключов фактор в екосистемите
netinfo