Приемат номинации за наградата на акад. Юрдан Трифонов
Приемат номинации за наградата на акад. Юрдан Трифонов / obshtina.pleven

Съюз на Учените в България - клон Плевен и Община Плевен обявяват за осма поредна година конкурс за награда на името на акад. Юрдан Трифонов. Наградата е за творец или творчески колектив и се връчва за цялостен принос за духовното, културно и научно развитие на Плевен и Плевенския край; за труд или трудове, творческа дейност със значителен принос в областта на историята, литературата, публицистиката, науката и културата, опазване на културното наследство.

Изисквания към кандидатите:

1.Автобиография или справка за творческо развитие.

2.Актуален списък с научната продукция, оригинални научно-изследователски трудове, публикации, изобретения, научни и научно-приложни разработки или творчески и културни постижения, които се оценяват в съвкупност.

3.Справка за научния принос на трудовете и цитирания, на творчески изяви с обществена значимост:

а. научни публикации у нас и в чужбина;

б. научно-популярни статии;

в. монографии;

г. учебници;

д. учебни ръководства и помагала;

е. цитирани трудове от други автори, мнения поместени в пресата;

ж. културни изяви и постижения у нас и в чужбина, обществено-призната дейност.

4.Рецензии или препоръки от хабилитирано лице или специалист от съответната област и конкретно за участието в конкурса - 2 броя.

5.Награди, отзиви, оценки, постижения.

6.Участие в научни съвети, комисии, експертни съвети, журита, конкурси, състезания и др.

7.Участие в редколегии на научни, научно-популярни и популярни списания.

Предложения за номинации могат да се направят и от научни и творчески колективи, културни и обществени организации и др.

Заявления за кандидатури се приемат в СУБ - клон Плевен: 5800 Плевен, ул. „Васил Левски" № 150, етаж 3.

Краен срок за приемане на документи - 10.10.2016 година уточниха от пресофиса на Община Плевен.