Приеха Годишния доклад за състоянието на горите, дивеча и рибата в област Плевен
Приеха Годишния доклад за състоянието на горите, дивеча и рибата в област Плевен / obl.admin-pleven

Консултативният съвет по опазване на горите, дивеча и рибата, председателстван от заместник - областният управител арх. Бойко Балтаков, прие докладът за 2015 година за състоянието на горите, дивеча и рибата за област Плевен. Документът бе представен от инж. Павли Богдански - директор на Регионалната дирекция по горите в Ловеч. По време на експозето си той направи и анализ на представените обобщени данни като акцентира върху случаите на незаконна сеч и бракониерство.

През миналата година на територията на област Плевен са извършени 13 313 проверки по контрола и опазването на горските територии, дивеча и рибата. Броят на съставените актове за нарушения е 1628.

С влизане в сила на електронните превозни билети за транспортиране на дървесина, добита в горски територии се очаква значително да намалеят нарушенията по транспортиране на добита от незаконна сеч дървесина.