Преподаватели се обучаваха в поставяне и решаване на рачешки задачи
Преподаватели се обучаваха в поставяне и решаване на рачешки задачи / dariknews

На 18 юни 2014 година в Начално училище „Христо Ботев" - Плевен, главен асистент Мая Иванова - преподавател в Педагогически колеж Плевен, проведе обучение с педагогическия екип на училището и начални учители от СОУ „Христо Смирненски". Темата на обучението беше „Метод на инверсията в решаване на задачи".

Преподаватели се обучаваха в поставяне и решаване на "рачешки" задачи
netinfo

Гл. ас. Иванова разясни, че в последните 10 години на всички национални състезания се дават задачи, които се решават с този метод. Децата познават тези задачи като „рачешки". Наименованието идва от английската дума inverse - чрез обратна последователност се достига до отговора.

Акцент в семинара беше: разпознаване на вида задачи, видове схеми, с които може да се достигне до решението.
Разгледани бяха задачи от типа математическа диктовка и от практиката. Гл. ас. Иванова обясни и задачи с повишена трудност, които се решават без схема. В края на срещата постави на учителите ваканционна домашна работа.