Представиха три поредни компонента от проекта за Интегриран градски транспорт
Представиха три поредни компонента от проекта за Интегриран градски транспорт / dariknews.archive

На пресконференция в Заседателната зала в Община Плевен, Мирослав Илиев - административен сътрудник по проекта за Интегриран градски транспорт и началник отдел „Разработване на проекта" в местната управа, заедно със зам.-кмета по европейските въпроси Стефан Милев запознаха медиите с отчета на изпълнението на поредни три елемента от мащабния проект за Интегриран градски транспорт на Плевен.

Това са: Компонент 3 - Разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа, Компонент 4 - Реконструкции и подобрения на тролейбусната мрежа иКомпонент 12 - „Разработване на програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Плевен".
По първите два компонента в Плевен вече са проектирани и изградени нови участъци от тролейбусната мрежа с обща проектна дължина от 7 400 м. и 6 нови спирки. Извършена е реконструкция и модернизацията и на контактната мрежа.

Изградените по проекта нови тролейбусни трасета за 4 - по бул. „Георги Кочев" и бул. „Русе" до жк. „Дружба ІІІ", от кръстовището на бул. „Христо Ботев" и ул. Сан Стефано" до кръстовището с ул.„3-ти март", от кръстовището на ул. „Сан Стефано" и бул. „Христо Ботев" до ул. „Райски кът" и пресичането й с ул. „Сан Стефано", и четвъртата линия - от кръстовището на ул. „Сан Стефано" и ул. „Стоян Заимов" до обръщалото при Втора клинична база.

Изградената нова контактна мрежа по 4 маршрута е с обща дължина 7 400 м. Поставени са 443 нови стълбове, 3 900 м. подземни кабелни трасета и са изградени 6 нови спирки.

Реконструкцията на тролейбусната мрежа до момента включва ремонти в два участъка от контактната мрежа при 5 възлови кръстовища в града. Извършена е и рехабилитация на токоизправителна станция/ТИС/, както и преустройство на контактната мрежа по ул."3-ти март".

Ремонтите включват поставяне на 87 нови стълба, носещи контактната мрежа и 21 автоматични стрелки, управлявани от тролейбуса без намесата на водача.

В срещата с журналисти участваха и ръководителят на проекта за Интегриран градски транспорт Дикран Ованесян и шефът на "Тролейбусен транспорт" - Плевен, Ангел Несторов.