Полицията в Плевен на пето място  по разкриваемост на икономически престъпления 
Полицията в Плевен на пето място по разкриваемост на икономически престъпления  / dariknews.archive

През 2014 г. полицията в Плевен е разследвала общо 405 сигнала за икономически престъпления, при 587 за 2013 г. Т.е налице е намаление с около 31 на сто, показва годишния анализ на Областната дирекция на МВР.

При регистрираните икономически престъпления най-висок е дела на престъпленията в горското стопанство - 140, следват документните престъпления - 70, престъпленията против паричната и кредитната система са 25, а измамите - 9 на брой. За годината има и 4 случая на измами с еврофондове и 7 престъпления в данъчната система.Разкритите икономически злоупотреби са съответно 366, от които 242 са престъпления регистрирани през отчетната година.

Процентът на разкриваемост на икономическите престъпления през 2014 год., е почти запазен като този през 2013 г., като е налице незначително увеличение.Процентът на разкриваемост на икономическите престъпления за годината е 59,75 %, което нарежда ОДМВР-Плевен на 5-то място в страната спрямо останалите областни дирекции /при 1-во място за  2013 год./, като средният процент на разкриваемост за страната е 35,63%.