Педставят Природен парк Персина във връзка с Деня на водата
Педставят Природен парк Персина във връзка с Деня на водата / dariknews.archive

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, съвместно с Регионална инспекция по околната среда и водите и Регионален исторически музей - Плевен започват реализирането на серия от дейности посветени на Световния ден на водата - 22 март.

По този повод на 13 март 2015 г. от 11:00 часа в залите на отдел „Природа" на Регионален исторически музей - Плевен ще се състои представяне на Природен парк „Персина". Той е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка.

Директорът на парка инж. Стела Божинова и служители ще презентират работата си по проекти пред ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици - Плевен.