valeri petrov
valeri petrov / ou valeri petrov
На 15 януари - вторник, от 17:30 ч. в Регионален исторически музей - Плевен ще бъде открита изложбата „Моята история в музея“. Експозицията е резултат от съвместната дейност на учениците от пети, шести и седми клас от ОУ „Валери Петров“ – Плевен, техните родители и специалистите от музея по Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Музеите като образователна среда“.
Събраните исторически експонати и изработените изследователски проекти, представят едно пътешествие назад в живота и бита на семействата от град Плевен  през последните 100 години. Всеки предмет разказва своя история и е част от пъзела на миналото. Ще бъдат представени и продуктите по проекта - онлайн интерактивна карта „Машина на времето“, игра „Аз обичам България“, исторически пъзел.
 
Целите, които се реализират с проекта са: овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани със значими обществено-политически, стопански и културни явления и процеси в световната и българската история чрез изследователска и събирателска дейност, разбиране ролята на човека в историческия процес, формиране на умения за работа с исторически източници, създаване на интерес към професиите, свързани с историята, възпитаване на уважение към миналото и традициите и към националното и световното културно-историческо наследство.