Обявяват конкурс за природозащита
Обявяват конкурс за природозащита / netinfo

Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова е обявена за трета поредна година, информират от РИОСВ Плевен.

Организатори на инициативата са Националният доверителен ЕкоФонд, Сдружение «Екологичен форум» и Национален парк «Рила». Патрон на наградата е първата дама Зорка Първанова. През тази година темата на конкурса е «Гората - един застрашен свят». За участие в него се допускат всички ученици от средните училища у нас, които са родени през периода 1 януари 1990 - 31 декември 1991 година.

Организаторите на наградата за природозащита, основана в памет на Мими Праматарова - първият директор на национален парк «Рила» - са предвидили три награди. Първата е кристална статуетка и еднократна стипендия в размер на 1000 лева. За заелият второ място в конкурса е предвидена грамота и стипендия от 500 лева, третата награда е грамота и еднократна стипендия от 300 лева.

Темата «Гората - един застрашен свят» може да бъде разработена като стих, стихотворение, разказ или есе. Обемът на творбата не трябва да надхвърля 500 думи.Готовите материали за националната награда се предават в два екземпляра на хартиен носител, текста следва да бъде записан и на CD.

Творбите с данни за обратна връзка трябва да бъдат изпратени на адреса на национален парк “Рила” в Благоевград. Крайният срок за получаване на творбите е 20 април 2008 година. Брошура с пълната информация за условията на конкурса може да бъде получена от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен.